Informatii despre proiect

Proiectul nr. ROBG-407 „Restaurarea patrimoniului cultural comun unic și promovarea produsului turistic comun „Hamangia – prima civilizație a Europei Vechi”, finanțat prin Contractul nr. 81781/17.07.2018, Axa prioritară 2: „Regiune verde“, Obiectiv special 2.1: „Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului și resurselor naturale și a patrimoniului cultural“ derulat prin Programul INTERREG V-A România – Bulgaria 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului cultural – cultura Hamangia în regiunea Dobrogea din Bulgaria și România prin eforturi și acțiuni comune pentru conservarea și valorificarea patrimoniului cultural Hamangia  în vederea dezvoltării unui produs turistic comun integrat „Hamangia“, promovarea și managementului comun al acestuia.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  1. Studierea culturii Hamangia în cadrul regiunii transfrontalieră țintă ca bază informațională pentru dezvoltarea comună susținută în continuare a produsului turistic „Hamangia“;
  2. Elaborarea unui produsul turistic comun „Hamangia“, inclusiv a unui traseu turistic comun și a unor servicii turistice inovatoare bazate pe TIC;
  3. Valorificarea resurselor și îmbunătățirea atractivității sitului arheologic „Parcul arheologic Durankulak-Hamangia“ pe raza municipalității Shabla;
  4. Valorificarea resurselor istorice și culturale din Cernavodă prin înființarea Centrului „Hamangia“;
  5. Popularizarea produsului turistic „Hamangia“ prin organizarea de campanii promoționale în rândul grupurilor țintă în conformitate cu strategia de marketing dezvoltată în cadrul proiectului.
  6. Utilizarea și gestionarea durabilă a patrimoniului cultural Hamangia printr-un plan de management integrat, dezvoltat în cadrul proiectului.

Proiectul utilizează o abordare inovatoare pentru a valorifica și utiliza în mod durabil patrimoniul cultural comun pentru dezvoltarea în continuare a turismului în zona transfrontalieră, creând în același timp un produs turistic comun integrat atractiv și durabil „Hamangia” și a unor servicii turistice relevante bazate pe TIC.

Abordarea constă în dezvoltarea, promovarea, gestionarea și utilizarea durabilă a produsului turistic comun integrat „Hamangia”. Astfel, se disting următoarele patru faze:

  1. Faza preliminară care include: (1) pregătirea procesului de studiu în comun a culturii „Hamangia” și (2) organizarea și desfășurarea unei conferințe tematice „Hamangia”.
  2. Faza de dezvoltare care include: (1) dezvoltarea unui traseu turistic comun „Hamangia”; (2) activități și lucrări privind dezvoltarea „Parcului Arheologic Durankulak – Hamangia” pe raza municipalității Shabla; (3) activități și lucrări în dezvoltarea centrului „Hamangia” din orașul Cernavodă și (4) dezvoltarea unor servicii turistice comune integrate bazate pe TIC.

III. Faza promoțională care include: (1) dezvoltarea unei strategii comune de marketing integrate a produsului turistic „Hamangia”; (2) desfășurarea unei campanii promoționale comune și (3) proiectarea și dezvoltarea unei pagini web trilingve (în bulgară, română și engleză).

  1. Faza de utilizare durabilă și management, care include dezvoltarea unui plan comun de management integrat pentru produsul turistic „Hamangia” pentru utilizarea durabilă în continuare a patrimoniului cultural existent.

Inovația proiectului este că patrimoniul cultural al culturii Hamangia din regiunea Dobrogea (partea bulgară și cea română) va fi prezentat grupurilor țintă prin mijloace moderne de promovare și diseminare a TIC cum ar fi: (1) un tur virtual al siturilor amplasate pe traseul turistic comun Hamangia – „Parcul arheologic Durankulak – Hamangia” pe raza municipalității Shabla și Centrul Hamangia din orașul Cernavodă  prin reconstruirea digitală 3D s obiectivelor și (2) realizarea unor aplicații gratuite pentru smartphone pentru traseul turistic Hamangia. Turul virtual este un mijloc unic și de neuitat de percepție a patrimoniului cultural Hamangia, bazat pe tehnologia IT. Serviciul de arheologie experimentală preconizat pentru metoda Hamangia – „Atelierul de gândire“ – este un instrument nou și original în ceea ce privește activitățile practice.

Proiectul este implementat într-un parteneriat comun între municipalitatea Șabla, Bulgaria, și orașul Cernavodă, România. Municipalitatea Shabla este  partener principal în proiect.

Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria. Valoarea totală a proiectului este de  1.494.037,68 EUR, din care 85% în valoare de 1.269.932,02 EUR este contribuția  FEDR.

Codul proiectului: ROBG-407

Meniu
Sari la conținut