Shablenska Tuzla

Shablenska Tuzla este o lagună naturală sălbatică cu o zonă de apă deschisă de 24,4 ha. Bazinul acvatic este separat de mare printr-o fâșie de nisip cu o lățime de aproximativ 80 m și aici sunt cele mai înalte dune de pe coasta nordică a Mării Negre din Bulgaria. Este un lac sărat, format în principal prin infiltrarea apei sărate de mare pe sub dunele de nisip. Adâncimea sa medie este de 0,6 m, salinitatea medie este de 0,004.

Shablenska Tuzla este un site extrem de important din punct de vedere al protecției naturii. Zona umedă face parte din Complexul lacustru Shabla, inclus în lista BirdLife International – Locuri importante din punct de vedere ornitologic /LVO/ din Europa și situl Corine conform programului european CORINE Biotopes, cu codul F00008700. Lacul „Shablenska Tuzla” împreună cu aria protejată „Lacul Shabla”, terenurile agricole și apele marine adiacente sunt incluse în rețeaua ecologică europeană NATURA 2000 sub denumirea „Complexul lacustru Shabla” /în temeiul Directivei 79/409 / CEE pentru protecția păsărilor sălbatice/ și a lacului Shabla – Ezerets”/în temeiul Directivei 92/43 / ЕЕС pentru protecția habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice/.

Originea și caracteristicile ecologice ale zonei respective arată că acest mic lac este un ecosistem unic din zona litoralului, cu o floră și o faună extrem de bogate.

Situat pe una dintre cele două căi navigabile principale din Europa, Shablenskata Tuzla și teritoriile sale adiacente oferă refugiu pentru 198 de specii de păsări /aproximativ 50% din fauna ornitologică a Bulgariei/, observate pe durata tuturor anotimpurilor.

Ca specii cuibăritoare au fost identificare 41 de specii. Dintre acestea, cele mai importante sunt: rața roșie, picioronogul, ciocîntors, prundașul de sărătură, vânturelul de seară, lacărul cafeniu, ciocârlia de stepă.

Acesta este unul dintre cele mai importante bazine acvatice de pe coasta nordică a Mării Negre din Bulgaria, unde stoluri mari de păsări Caradriiforme se opresc pentru odihnă în timpul migrației – în total 28 de specii, formând grupuri de sute de exemplare. 16 specii de pescăruși și chire migrează pe teritoriul Shablenska Tuzla, ajungând uneori la câteva mii de exemplare. 7 specii de stârci folosesc rezervorul acvatic pentru odihnă, iar canalele de migrație a 27 de specii de păsări cântătoare trec prin sit anual. Reprezentanții cormoranului pitic, pe cale de dispariție la nivel mondial, pot fi, de asemenea, observați în complexul acvatic.

Pentru păsările anzeriforme, Shablenska Tuzla are o importanță majoră atât în ​​perioada de migrație, cât și pe timpul iernării. 25 de specii de păsări acvatice au fost înregistrare pe teritoriul Tuzlei și sunt deosebit de importante reprezentanții a 3 specii pe cale de dispariție globală – rață cu cap alb – maxim 3 exemplare, rață roșie – până la 88 de exemplare, gâscă cu piept roșu – maxim 7300 de exemplare. Pentru rața roșie Shablenska Tuzla reprezintă bazinul acvatic cu cele mai mari concentrații ale speciei respective de pe coasta nordică a Mării Negre în timpul migrațiilor.

În lunile de iarnă, lebăda mută formează grupuri de până la 300 de exemplare, ceea ce face ca Shablenska Tuzla să fie una dintre cele mai importante zone de iernat ale acestei specii din Bulgaria.

În ciuda dimensiunilor reduse, Shablenska Tuzla primește anual un număr de peste 20.000 de exemplare de păsări acvatice în lunile de primăvară, toamnă și iarnă. Numărul de exemplare de lebădă mută, de gârliță mare, de gâscă cu piept roșu acoperă concentrațiile de prag ale Convenției Ramsar.

În plus față de păsări, această mică zonă umedă are un rol important de jucat în conservarea altor reprezentanți valoroși ai faunei, cum ar fi broasca verde de pământ  și vidra.

Semnificația sitului în ceea ce privește importanța conservării este completată de unele comunități specifice de plante și de cele 13 specii identificate de plante rare și pe cale de dispariție incluse în Cartea Roșie a Bulgariei.

Atât marea, cât și apa subterană proaspătă provenind din calcarul sarmatic, al căror nivel iese aici la suprafață, participă la bilanțul acvatic al lacului Shablenska Tuzla. De mii de ani, flora și fauna acvatică au contribuit la formarea nămolului vindecător cu calități unice. Marea sensibilitate la eroziune a coastei de vest oferă nămolului cantitățile necesare de material argilos cu granulație fină. Rezervele de nămol vindecător se ridică la aproximativ 200.000 de tone.

Share

Email

Alte obiecte protejate

Aria protejată “Lacul Shabla”

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Tyulenovo

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Shabla”

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Tyulenovo

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe
Meniu
Sari la conținut