Tyulenovo

Malurile stâncoase din nordul și sudul satului Tyulenovo, împreună cu zonele de stepă adiacente și apele marine, fac parte din rețeaua ecologică europeană NATURA 2000, sub denumirea „Kaliakra” /în temeiul Directivei 79/409/ CEE pentru protecția sălbaticului păsări / și „Complexul Kaliakra”/ în conformitate cu Directiva 92/43 / ЕЕС pentru protecția habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice/. La nord, zona începe de la Parcul Național Shabla, continuă până la Parcul Național Kaliakra din Municipiul Kavarna și ajunge până la Municipiul Balcic. Se compune din multe tipuri de habitate – păduri de foioase, zonă de stepă și pășuni carstice uscate, stânci marine și maluri stâncoase, golfuri marine și comunități marine de coastă caracteristice zonei.

Fâșia de coastă este caracterizată prin prezența unor masive stâncoase verticale cu o înălțime de 5-6 m până la 40-50 m, cu peșteri și nișe de rocă. Este o formațiune stâncoasă cu direcția generală nord-sud / sud-vest.

Zona de litoral din apropierea satului Tyulenovo reprezintă un complex de recife, roci abrupte acoperite cu specii endemice de Limonium, peșteri nedezvoltate și peșteri subacvatice sau parțial subacvatice. În partea subacvatică a stâncii se dezvoltă în principal comunități bentice litofile, dominate de alge marine. Vegetația rocilor de coastă, care este stropită de aerosolul format din săruri sulfuroase, este bogată în specii specifice, inclusiv endemice și are o valoare de conservare ridicată.

Peșterile sunt de diverse tipuri. O valoare deosebită o reprezintă cele amplasate în zona recifelor.

La nord de Tyulenovo, pe malul stâncos, există mai multe colonii rupestre. Cele mai mari peșteri din colonia Kalachkoy sunt Peștera Oilor (Ovchata) și Peștera Străpunsă (Probita). În „Peștera scării” se intră pe cele 11 scări decupate în perete. Este ușor accesibilă, dar o parte a acestei peșteri s-a prăbușit.

La sud de Tyulenovo există multe peșteri situate în stânci, cele mai înalte deasupra țărmului, accesibile pe căi alunecoase sau pe apă. În peștera „Halkana” au fost găsite 16 adâncituri, săpate artificial în podea. Peștera „Mechata Maara” se află pe mare. Are 4 m înălțime și 126 m lungime. Marea pătrunde în această peșteră, iar în partea de jos se formează o plajă de nisip. Bolta sa are o formă dreptunghiulară. Este accesibilă doar de pe mare.

Stepele ponto-sarmatice sunt habitatul cu cea mai mare valoare de conservare din zona Tyulenovo. Comunitățile de plante sunt dominate de specii de cereale, printre care există locuri cu mai puțină vegetație, în principal licheni și mușchi. Specia protejată este bujorul cu frunze subțiri.

Zona din jurul Tyulenovo face parte din situl ornitologic important „Kaliakra” – singurul din Bulgaria unde se păstrează rămășițele stepei Dobrogea. 237 sunt speciile de păsări stabilite și 96 necesită măsuri speciale pentru protecția habitatelor lor în temeiul Legii privind diversitatea biologică. Locul este locuit de specii tipice de stepă – prundăraș gulerat mic, ciocârlia de stepă, 4 specii de pietrar, lăcustarul. Malurile stâncoase servesc ca habitat pentru singura colonie de cormoran din Bulgaria. O serie de păsări de pradă sunt conectate cu biotopurile descoperite, cum ar fi șoimul cu coadă albă, șoimul comun, șorecarul, șoimul cu piciorul scurt, bufnița și altele.

Teritoriul este extrem de important în timpul migrației, deoarece este situat pe a doua cea mai mare rută migratoare din Europa – Via Pontica. Un număr semnificativ de păsări în creștere trec peste zonă în fiecare toamnă din august până în octombrie – mai mult de 29.000 de berze, pelicani și cocori, precum și mai mult de exemplare de 3.000 de păsări de pradă, inclusiv speciile pe cale de dispariție globală de mlaștină, șoim și vulturul auriu. Peste 60% dintre păsări zboară la altitudini de până la 150 m. Datorită curenților puternici formați de vânt, păsările de multe ori migratoare – în special berze și ereți – aterizează în timpul zilei, iar păsările răpitoare rămân la vânătoare. Stolurile de berze petrec regulat noaptea în ținuturile dintre Kavarna și Tyulenovo. Pentru a evita marea pe drumul spre sud, numeroase stoluri de păsări cântătoare migratoare, prepelițe și cristelul de câmp pe cale de dispariție globală se opresc în zonă pentru odihnă și hrănire. Peste 50.000 de păsări cântătoare au fost înregistrate în timpul migrației de toamnă numai în timpul zilei.

Un număr semnificativ de păsări de apă, în principal gâște, petrec iarna în zonă și rămân din decembrie până în martie. Înnoptează pe mare și se hrănesc pe câmpurile de pe uscat. Deși în număr mic, gâsca cu piept roșu, pe cale de dispariție la nivel mondial se poate observa aici, de asemenea, în mod regulat.

Share

Email

Alte obiecte protejate

Aria protejată “Lacul Shabla”

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Shablenska Tuzla

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Shabla”

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Shablenska Tuzla

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe
Meniu
Sari la conținut