Aria protejată “Lacul Shabla”

Aria protejată “Lacul Shabla” /5 312.4 decari/ este situat în partea de nord-est a Bulgariei, la aproximativ 18 km de granița bulgaro-română și la aproximativ 3-5 km nord-est de orașul Shabla.

I-a fost atribuit statutul de arie protejată prin Ordinul nr. DV-31/24.01.1995 emis de Ministerul Mediului și Apelor. Pentru zona respectivă există elaborat din anul 2004 un plan de management aprobat de Ministerul Mediului și Apelor. O parte din suprafața lacului, respectiv 4037.4 decari, este inclusă pe lista Convenției Ramsar ca habitat de importanță internațională pentru păsările acvatice, sub denumirea „Lacul Shabla“. Întregul teritoriu este inclus pe lista BirdLife International – Locuri importante din punct de vedere ornitologic din Europa, sub denumirea „Complexul lacustru Shabla“. Aria respectivă este încadrată ca site Corine conform programului european CORINE Biotopes, având codul F00008700.

Zona protejată împreună cu terenurile agricole adiacente, lacul „Shablenska Tuzla“ și acuatoriul marin reprezină un obiectiv al rețelei ecologice europene NATURA 2000 sub denumirea „Complexul lacustru Shabla” /în temeiul Directivei nr. 79/409 / CEE pentru protecția păsărilor sălbatice / și „Lacul Shabla-Ezerets” /în temeiul Directivei nr. 92/43 / CEE pentru protecția habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice/.

Aria protejată “Lacul Shabla” este o zonă umedă, incluzând două estuare de coastă – lacul Shabla și lacul Ezerets, conectate între ele printr-un canal, dune de nisip adiacente, pajiști, plantații de păduri și arbuști și terenuri agricole arabile, care reprezintă zone acoperite care ocupă părțile joase de coastă ale suhodolului profund /râurile Shablenska și Ezeretska/. În practică, lacurile sunt un întreg, interconectate prin intermediului unui banc care este inundat în mod constant, chiar și cu niveluri minime de apă în cele două rezervoare, pe un front de aproximativ 300-400 m. Astăzi, acest banc este dens acoperit cu stufăriș, prin care este un canal săpat, cu o lungime de 250 m, o lățime de 4-5 m și o adâncime de aproximativ 1,5 m.

Lacul Shabla-Ezerets este printre cele mai importante zone umede din Bulgaria. Este un exemplu reprezentativ al lacurilor naturale de coastă de tip estuar pe coasta vestică a Mării Negre. Aproximativ 247 specii de păsări au fost identificate pe teritoriul complexului lacului Shabla, dintre care 69 sunt înscrise în Cartea Roșie a Bulgariei /1985/. Dintre păsările care se găsesc aici, 137 sunt specii protejate de importanță europeană.

Două specii pe cale de dispariție mondială cuibăresc în acest complex lacustru – rața roșie și cristelul de câmp. O serie de alte păsări rare și pe cale de dispariție, cum ar fi prundașul de sărătură și sfrânciocul cu fruntea neagră, se înmulțesc în număr semnificativ.

Complexul lacustru este una stațiile importante de oprire în zborul păsărilor de pe coasta bulgară a Mării Negre. În special se regăsesc într-un număr foarte mare Ciconeiformele, Anzeiformele și Caradriiformele. În timpul sezonului de toamnă-iarnă în zonă au fost observate specii rare precum: pelicanului creț, cormoranul pitic, rața cu capul alb și acvila țipătoare.

Complexul are o importanță strategică pentru gâsca cu piept roșu în timpul iernii, acesta, împreună cu lacul Durankulak, găzduiește aproape întreaga populație mondială a acestei specii. În sezonul respectiv, se observă aici și populații mari de gârliță mare și exemplare rare de gâscă mică cu capul alb. Acest aspect definește locul ca fiind unul dintre cele mai importante zone de iernat pentru aceste specii de gâște din lume. Lacul este unul dintre locurile din țară cu populații importante de lebădă și rață mare în timpul iernii.

În lacul Shabla se regăsesc circa 23 specii de pești, dintre care 7 sunt specii sunt incluse în Cartea Roșie a Bulgariei. Aici se regăsesc populații numeroase de guvid cu coadă lungă.

Aici au fost identificați și alți reprezentanți ai faunei rare și pe cale de dispariție – cum ar fi broasca de pământ verde și vidra.

Pe teritoriul lacului există aproximativ 10 specii de plante rare și pe cale de dispariție incluse în Cartea Roșie a Bulgariei, cum ar fi pelinul pontic și altele. În locuri de-a lungul stufărișului există grupuri mici de nuferi albi și nuferi galbeni.

Share

Email

Alte obiecte protejate

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Shablenska Tuzla

Află mai multe

Tyulenovo

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe

Aria protejată “Lacul Durankulak”

Află mai multe

Shablenska Tuzla

Află mai multe

Tyulenovo

Află mai multe

Zona de coastă a Dobrogei

Află mai multe
Meniu
Sari la conținut