ZONA DE COASTĂ A DOBROGEI

Suhodolurile (văile uscate), ocupate cu vegetație de stepă și mai puțin cu păduri și culturi forestiere, care sunt situate în interiorul regiunii, pe teritoriul satului Tvarditsa, satul Bozhanovo, satul Vaklino, satul Gorun, satul Ezerets și orașul Shabla fac parte din aria protejată „Kraimorska Dobrudja (Zona de coastă a Dobrogei)” / în temeiul Directivei 92/43 / CEE pentru protecția habitatelor naturale și a florei și faunei sălbatice/. Zona include părți ale terenurilor din trei municipalități învecinate – Shabla, Kavarna și General Toshevo.

Pentru teritoriul municipiului Shabla, următoarele tipuri de habitate naturale sunt supuse protecției în zonă:

Arbuști peri-panonici subcontinentali – găsiți în cele două suhodoluri (văi uscate) dintre satele Vaklino, Bozhanovo și Tvarditsa și între orașul Shabla, satul Gorun și satul Poruchik Chunchevo. Există mici comunități de arbusti de Paliurus spina-christii, Prunus machaleb, Jasminum friticans și, mai rar, Amydalus nana care are o valoare de conservare

Comunități deschise calcifile sau bazofile ale Alysso-Sedion albi – găsite în cele două suhodoluri (văi uscate) dintre satele Vaklino, Bozhanovo și Tvarditsa și între Shabla, Gorun și Poruchik Chunchevo. Sunt un complex de comunități de ierburi dominate de ierburi cerealiere (Koeleria sp., Festuca sp., Stipa sp.), Comunități de diverși arbuști și zone pietroase deschise, în principal cu licheni, mușchi și reprezentați ai genului Sedum.

Stepele ponto-sarmatice – se găsesc în cele două văi uscate dintre satele Vaklino, Bozhanovo și Tvarditsa și între Shabla, Gorun și Poruchik Chunchevo. Cele mai frecvente specii dominante sunt Stipa pennata agg., Stipa capillata, Chrysopogon gryllus, Dischanthium ischaemum, Agropyron brandzae, Koeleria brevis, Satureja coerulea, Thymus zygoides.

Meniu
Sari la conținut