Dezvoltarea unei strategii comune integrate de marketing a produsului turistic „Hamangia”

În legătură cu implementarea activităților proiectului № ROBG-407 „Restaurarea moştenirii comune si promovarea produsului turistic comun „Hamangia- Prima Civilizaţie a Vechii Europe”, finanțat prin contract nr. 81781/ 17.07.2018, Axa Prioritară 2: „Regiunea Verde”, Obiectiv Specific 2.1: „ Îmbunătățirea utilizării durabile a patrimoniului natural, a resurselor precum și a patrimoniului cultural” în cadrul Programului INTERREG V-A România-Bulgaria 2014-2020, a fost elaborată o strategie comună de marketing integrată a produsului turistic „Hamandzhia”. A fost aprobat și acceptat de municipalitatea Shabla cu un protocol de predare la data de 27.04.2023.

Sfera de dezvoltare a inclus următoarele activități:

– Elaborarea unei strategii comune integrate de marketing pentru produsul turistic „Hamangia” – cu traducere în limbile engleză și română;

– Dezvoltarea unei strategii promoționale – cu traducere în engleză și română. Strategia de promovare ar trebui să ofere modalități adecvate de prezentare, distribuire și ofertă a produsului turistic dezvoltat în comun „Hamangia” pieței specifice a turismului cultural din regiune. Strategia promoțională face parte din strategia comună de marketing integrată a produsului turistic „Hamangia.

Strategia comună integrată de marketing pentru produsul turistic „Hamangia” este disponibilă și poate fi vizualizată pe site-ul dezvoltat de proiect: www.hamangia.eu, în secțiunea „Rezultate”.

Meniu
Sari la conținut