Организиране и провеждане на две промоционални събития

На 20.11.2023 г., се проведоха две проектни събития, организирани от Община Шабла в качеството й на Водещ партньор, като част от дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г.

Участниците в първото промоционално събитие бяха запознати с целите и изпълнените дейности, постигнатите резултати, партньорите и екипа по проекта, след което посетиха Археологически комплекс – Дуранкулак. Участниците в промоционалната туристическа обиколка имаха възможността да посетят двата обекта от съвместния туристически маршрут „Хаманджия“, а именно Археологически комплекс – Дуранкулак край с. Дуранкулак, община Шабла и Център „Хаманджия“ в град Черна вода, Румъния, и да се запознаят с  услугите създадени по проекта –   виртуална обиколка на обектите, работилница за мислители, 3D реконструкция на обектите и безвъзмездни приложение за телефони.

По време на двете проектни събития, присъстващите имаха възможност да се запознаят с култура „Хаманджия“, открита преди около 8 000 години и изпреварила в развитието си тогавашните европейски общности. Тя е първата европейска прото-цивилизация, начертала насоките и културното развитие на голяма част от Стария континент.

Археологическите разкопки на обекта започват през 1975 г. под ръководството на проф. Хенриета Тодорова. Там са разкрити осем културни пласта, като първите два са от времето на ранната каменно-медна епоха, следващите четири от времето на късната каменно-медна, един от късната-бронзова епоха и един от ранното средновековие. Присъстващите бяха запознати и с най-големия праисторически некропол с над 1 200 разкрити и проучени погребални съоръжения, който е най-големия не само в Европа, но и в света. В него е открито най-старото обработено злато в праисторическия свят.

Предвижда се Археологически комплекс – Дуранкулак да отвори врати през месец Март 2024 г.

Меню
Skip to content