ХАМАНДЖИЯ
Първа цивилизация на стара Европа

Проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България

Общ бюджет: 1 494 037.68 Евро, от които ЕФРР 1 269 932.02 Евро (85%)

Развитие и Обща характеристика

През първата фаза на културата в района на днешното Дуранкулашко езеро се появява малка група, която усяда на брега на силно извиваща се река на място, богато на извори и в непосредствена близост до влажна зона с алувиална почва, подходяща за обработка.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Туристически маршрут

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО!

Туристически маршрут

Новини и Събития

Събития

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ

На 20.11.2023 г., се проведоха две проектни събития, организирани от Община Шабла в качеството й на Водещ партньор, като част от дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо…
Научи повече

Новини и Събития

Събития

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДВЕ ПРОМОЦИОНАЛНИ СЪБИТИЯ

На 20.11.2023 г., се проведоха две проектни събития, организирани от Община Шабла в качеството й на Водещ партньор, като част от дейностите по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо…
Научи повече
Меню
Skip to content