ХАМАНДЖИЯ
Първа цивилизация на стара Европа

Проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

Проектът e съфинансиран от Европейския Съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България

Общ бюджет: 1 494 037.68 Евро, от които ЕФРР 1 269 932.02 Евро (85%)

Развитие и Обща характеристика

През първата фаза на културата в района на днешното Дуранкулашко езеро се появява малка група, която усяда на брега на силно извиваща се река на място, богато на извори и в непосредствена близост до влажна зона с алувиална почва, подходяща за обработка.

Туристически маршрут

Център Хаманджия - Румъния

Туристически маршрут

Център Хаманджия - Румъния

Новини и Събития

Новини и Събития

Меню
Skip to content