За програмата

Програма Interreg V – A Румъния-България
2014-2020

Програма Interreg V – A Румъния-България е програма, финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР).

Целта на програмата е да се развие граничната зона между двете страни чрез финансиране на съвместни проекти.

Общият бюджет на програмата е 258.504.126 евро (от които 215.745.513 евро от ЕФРР).

Проектите са финансирани: 85% от ЕФРР, 13% национално съфинансиране (Румъния и България) и 2% собствено участие.

Средствата са разпределени в 6 направления (приоритетни оси):

  1. Добре свързан регион (96,450,936 евро)
  2. Зелен регион (63,454,564 евро)
  3. Безопасен регион (48,225,468 евро)
  4. Квалифициран и приобщаващ регион (17,767,279 евро)
  5. Ефикасен регион (12,690,913)
  6. Техническа помощ (19,914,966)

Допустими региони:

Румъния: Мехединц, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш, Констанца;
България: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич;

Меню
Skip to content