Проведе се тематична конференция относно култура Хаманджия по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

На 16.12.2021 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе тематична конференция относно култура „Хаманджия“ по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. На нея присъстваха представители на двата партньора по проекта – Община Шабла и Община Чернавода, „Фрибул“ ООД в качеството си на изпълнител на проучването от българска страна, Националния музей по история и археология в гр. Констанца в качеството си на изпълнител на проучването от румънска страна, както и представители на Регионален исторически музей гр. Добрич, Регионален исторически музей гр. Варна, историци и др. Предвид епидемиологичната обстановка в РБългария и РРумъния, някои от представителите взеха участие в конференцията посредством Zoom (софтуер за видео конферентни разговори).

Целта на конференцията бе представяне и обсъждане на изготвеното съвместно проучване на културата „Хаманджия“ и въздействието й в целевия трансграничен регион Добрич-Констанца. Направените коментари и препоръки от страна на някои от представителите на обсъждането, бяха взети предвид от изпълнителите на съвместното проучване на културата „Хаманджия“. Същото е достъпно и може да бъде разгледано на електронната страница, разработена по проекта: www.hamangia.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.
You need to agree with the terms to proceed

Меню
Skip to content