Проведе се тематична конференция относно култура Хаманджия по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”

На 16.12.2021 г., в сградата на Общинска администрация Шабла се проведе тематична конференция относно култура „Хаманджия“ по проект № ROBG-407 „Възстановяване на уникалното общо културно наследство и насърчаване на съвместния туристически продукт „Хаманджия – първа цивилизация на Стара Европа”, финансиран по Договор № 81781/17.07.2018, Приоритетна ос 2: „Зелен регион“, Специфична цел 2.1: „Подобряване на устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. На нея присъстваха представители на двата партньора по проекта – Община Шабла и Община Чернавода, „Фрибул“ ООД в качеството си на изпълнител на проучването от българска страна, Националния музей по история и археология в гр. Констанца в качеството си на изпълнител на проучването от румънска страна, както и представители на Регионален исторически музей гр. Добрич, Регионален исторически музей гр. Варна, историци и др. Предвид епидемиологичната обстановка в РБългария и РРумъния, някои от представителите взеха участие в конференцията посредством Zoom (софтуер за видео конферентни разговори).

Целта на конференцията бе представяне и обсъждане на изготвеното съвместно проучване на културата „Хаманджия“ и въздействието й в целевия трансграничен регион Добрич-Констанца. Направените коментари и препоръки от страна на някои от представителите на обсъждането, бяха взети предвид от изпълнителите на съвместното проучване на културата „Хаманджия“. Същото е достъпно и може да бъде разгледано на електронната страница, разработена по проекта: www.hamangia.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Fill out this field
Fill out this field
Моля, въведете валиден имейл адрес.
You need to agree with the terms to proceed

Меню
Skip to content